Direktionens möte 18 maj 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Finansiell stabilitet 2016:1

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Kasper Roszbach

5. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Heidi Elmér

6. Riksbanken 350 år

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin

7. Policy för internrevision

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Patrick Bailey

8. Rapporter

 • FiU:s betänkande 2015/16:FiU23 om Riksbankens förvaltning 2015 och Riksdagsskrivelse 2015/16:213
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Jönsson
   
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: 
  Eva Julin
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?