Protokollsbilagor

Datum Rubrik
Bilaga A, Anställningsförmåner direktionens ledamöter 300 kB
Bilaga B, Ny suppleant 58 kB
Bilaga A, Val av direktionsledamot 299 kB
Bilaga A2, Val av direktionsledamot CV 2 MB
Bilaga A, Fullmäktiges revisionsfunktion – förlängning av avtal för konsult 291 kB
Bilaga A2, Fullmäktiges revision - bakgrund 688 kB
Bilaga A, Valberedningens förslag Riksbanksfullmäktige 121 kB
Bilaga B, Riksbanksfullmäktige 122 kB
Bilaga C, Möteskalender för fullmäktige höst 2014 samt vår 2015 130 kB
Bilaga D, Tidsplan för fullmäktiges verksamhetsberättelse 2014 samt förslag till vinstdisposition 133 kB
Bilaga A, Entledigande av direktionsledamot 115 kB
Bilaga A, Anmälan av sidouppdrag för Kerstin af Jochnick 294 kB
Bilaga A2, Anmälan av sidouppdrag för Kerstin af Jochnick 323 kB
Bilaga A, Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013 1 MB
Bilaga B, Ogiltigförkarande av vissa sedlar och mynt - riksdagsskrivelse 201314_385 259 kB
Bilaga B2, Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt - 201314_fiu12 25 kB
Bilaga C, Sidouppdrag för direktionsledamot CS 194 kB
Bilaga D1, Nominering Jubileumsfonden – beslutsPM 114 kB
Bilaga D2, Nominering Jubileumsfonden - Framställning valberedningen 379 kB
Bilaga D3, Nominering Jubileumsfonden – CV 26 kB
Bilaga E, Ändrad sammanträdestid september 112 kB
Bilaga F, Granskningsrapport Slutrapport outsourcing 282 kB
Bilaga F1, Granskningsrapport Slutrapport outsourcing 97 kB
Bilaga A1, Riksbankens förvaltning 2013 riksdagsskrivelse 286 kB
Bilaga A2, Riksbankens förvaltning 2013 6 MB
Bilaga A, Ny suppleant 25 kB
Bilaga B, Riksrevitionen revisionsberättelse 2013 1 MB
Bilaga C, Revisionsplan 2011-04 - 2012-03 159 kB
Bilaga D1, Beslut fullmäktige anmälningsskyldighet 175 kB
Bilaga D2, Fullmäktige anmälningsskyldighet 48 kB
Bilaga E, Anställningsförmåner för direktionens ledamöter 2014 302 kB
Bilaga F, Sidouppdrag för direktionsledamot
Bilaga G1, Samråd om framställning till riksdagen om ogiltiga sedlar och mynt - missiv 163 kB
Bilaga G2, Samråd om framställning till riksdagen om ogiltiga sedlar och mynt 60 kB
Bilaga A1, Ändring i Riksbankens arbetsordning - missiv 164 kB
Bilaga A2, Ändring i Riksbankens arbetsordning - instruktion 57 kB
Bilaga A3, Ändring i Riksbankens arbetsordning - instruktion 81 kB
Bilaga B, Förslag till vinstdisposition samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 77 kB