Om oss

Den ekonomiska forskningen vid Riksbanken bedrivs huvudsakligen inom forskningsenheten. Ekonomisk forskning bedrivs även inom avdelningen för penningpolitik och avdelningen för finansiell stabilitet som också har ekonomie doktorer anställda.

Ekonomerna inom enheten forskar inom många områden som har betydelse för Riksbankens verksamhet, med målet att utveckla förståelsen av ekonomin i allmänhet och penningpolitiken, bankväsendet, finansmarknaderna och tillsynspolitiken i synnerhet.

 

Vår forskning publiceras i Riksbankens serie Working Papers och i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsenhetens ekonomer fungerar också som rådgivare åt beslutsfattare i frågor som rör penningpolitik och finansmarknad. Genom presentationer, rapporter och rådgivningsverksamhet delar de sina insikter och expertkunskaper med yrkeskollegor och beslutsfattare. De arbetar också med att utveckla modeller för ekonomiska analyser och prognoser som används av direktionen och policyavdelningarna.

 

Enheten anordnar i regel en eller två konferenser per år på teman som är av intresse för banken. Vi håller också i en internationellt inriktad seminarieserie en gång per vecka.

 

Som en del av den internationella forskningsvärlden har vi ömsesidiga utbytesprogram med Federal Reserve och tar regelbundet emot gäster från både centralbanker och universitet. Besökande akademiker kan antingen kontinuerligt tillbringa en dag i veckan på enheten, eller en sammanhängande period på en vecka, ett halvår eller ett år.

 

Vi har även ett aktivt samarbete med universiteten i Stockholm och Uppsala i fråga om kurser, studenthandledning och gemensamma forskningsprojekt.

 

För information om särskilda projekt, se medarbetarnas egna webbplatser.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?