Historisk monetär statistik för Sverige

De två böckerna, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekelids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats.

 

Föreliggande projekt, att sammanställa historisk monetär statistik för Sverige till idag, är delvis inspirerat av ett liknande projekt som drivits av Norges bank, och som har resulterat i flera böcker om historisk monetär statistik för Norge 1819-2003 (se länk i högerspalten).

 

Konstruktionen av historisk statistik är speciellt problematiskt då definitioner ändras över tid. Syftet med föreliggande projekt är att konstruera tidsserier som är konsistenta över tid, och som applicerar dagens definitioner. Detta kommer att i stor utsträckning underlätta långtidsanalyser över till exempel huspriser, relationen mellan penningmängd och inflation samt den makroekonomiska utvecklingen.

Medverkande forskare i projektet är nationalekonomer och ekonomhistoriker från Stockholm, Göteborg och Lund.

Frågor

Allmänna frågor kring projektet besvaras av Rodney Edvinsson och Daniel Waldenström.

 

Specifika frågor bevaras av respektive författare.