Forskningsnyheter

Riksbankens forskningsenhet ger 1 - 2 gånger per år ut "Research News". I nyhetsbladet tar man upp vad som hänt under det senaste året på enheten.


Bland annat kan man läsa om

 

  • personalförändringar på enheten
  • forskningsprojekt
  • utgivna publikationer och working papers
  • konferenser och workshops som enheten ordnat

Research News finns bara på engelska.

Datum Rubrik
Forskningsnytt 2016
Forskningsnytt 2015 187 kB
Forskningsnytt 2014 170 kB
Forskningsnytt 2013 153 kB
Forskningsnytt 2012 757 kB
Forskningsnytt 2011 365 kB
Forskningsnytt 2010 136 kB
Forskningsnytt 2009 152 kB
Forskningsnytt 2008 147 kB
Forskningsnytt 2007 161 kB
Forskningsnytt 2006:2 145 kB