Hur betalar vi idag och i morgon? (Almedalen)

Alla ska kunna betala på ett säkert och effektivt sätt

Den 7 juli höll Riksbanken ett seminarium "hur betalar vi idag och i morgon" i Almedalen. Över 100 personer deltog.

 

Seminariet handlade om hur man på bästa sätt löser utmaningarna på betalmarknaden. Allt färre av svenskarna betalar med kontanter. Kort och Swish blir allt vanligare. Innovationerna ger oss nya sätt att betala. På vilket sätt skapar vi en balans mellan de nya betalningssätten och användningen av kontanter.

 

Varför går omställningen så fort i Sverige och hinner alla med? Kommer kontanterna att försvinna på sikt? Hur underlättar vi i så fall omställningen? Dessa frågor diskuterade panelen som bestod av:

 

  • Vice riksbankschef Cecilia Skingsley, Riksbanken.
  • Christina Rehnberg, nationell samordnare för Länsstyrelsernas uppdrag grundläggande betaltjänster och projektledare för innovationsupphandling av betaltjänster.
  • Marie Halling, VD, ICA Banken.
  • Bengt Hedlund, vd, Butikerna.
  • Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik, forskar på mobila betalningar och framtidens betalsystem, KTH.
  • Lars-Åke Edenfeldt, Head of Cash Management Operations, Danske Bank.

”Kontanter kvar under överskådlig tid”

Se sammandraget från vice riksbankschef Cecilia Skingsley inledningsanförande som hon höll på Riksbankens seminarium i Almedalen om omställningen från kontanter till andra betalningslösningar. 

Hur betalar vi idag och i morgon?

Den 7 juli höll Riksbanken ett seminarium om omställningen från kontanter till andra betalningslösningar. Se sammandraget från paneldebatten. 

Almedalen: Hur betalar vi idag och i morgon?

2016-07-07

Seminarium om utmaningarna på betalmarknaden. Almedalen 7 juli 2016.