Riksbank macroprudential conference

Riksbanken har tagit initiativ till en årlig konferens om makrotillsyn "Riksbank macroprudential conference". Tanken är att denna konferens ska bli ett återkommande forum där beslutsfattare, representanter från den privata sektorn och framstående forskare från hela världen samlas för att diskutera, dela erfarenheter och lära av de bästa inom området. Konferensen är endast för inbjudna talare och gäster.

Makrotillsyn sätter fokus på risker i det finansiella systemet. En insikt från den senaste globala finansiella krisen är att makrotillsyn behövs som ett komplement till penningpolitik och finanspolitik. Eftersom det är ett nytt område finns det i dag få globala forum att diskutera makrotillsynsfrågor.


Konferensen riktar sig till en internationell publik av särskilt inbjudna beslutsfattare, framstående akademiker och representanter från den finansiella sektorn. I anslutning till konferensen hålls även ett öppet seminarium som riktar sig till en bredare publik, inklusive journalister, med utvalda deltagare från konferensen.

Årets konferens 21-22 juni, 2016

Årets konferens blir den andra i serien. Ämnen som kommer att diskuteras är exempelvis hantering av banker i kris och makrotillsynsåtgärder som syftar till att minska risker med fastighetspriser. Dessutom kommer två spännande fallstudier att diskuteras; dels Argentinas finanskris år 2000 och Kinas finansiella system och dess stabilitetsutmaningar.


Konferensens huvudtalare är Rysslands centralbankschef Elvira Nabiullina. Andra deltagare är bland annat Karnit Flug, centralbankschef Bank of Israel, Philip R. Lane, centralbankschef Central Bank of Ireland, och Stanley Fischer, vice-ordförande i amerikanska Federal Reserve System.


Från Riksbanken deltar Stefan Ingves som kommer att leda en paneldiskussion på temat resolution. Även andra medlemmar från direktionen kommer att delta samt representanter från avdelningarna för penningpolitik och finansiell stabilitet.


Konferensen arrangeras tillsammans med Swedish House of Finance och Vinnova. Framstående forskare kommer att ta fram forskningspapper på teman relaterade till makrotillsyn som sedan ligger till grund för konferensens diskussioner. En vetenskaplig kommitté är involverad i att ta fram konferensens program.

Öppet seminarium den 21 juni: "How resilient are the European and the US banking systems?"

Den 21 juni klockan 8.00–9.30 arrangeras ett frukostseminarium tillsammans med Swedish House of Finance i deras lokaler på Drottninggatan 98, 4 trappor (observera att lokalen har ändrats). En paneldiskussion kommer att hållas på temat hur väl förberedda de europeiska och amerikanska banksystemen är för att hantera nya utmaningar, mot bakgrund av både den senaste finanskrisen och nya regelverk. Beslutsfattare, journalister, forskare och representanter från den finansiella sektorn är varmt välkomna att delta på detta seminarium.


I panelen deltar Panicos Demetriades, professor University of Leicester och fd centralbankschef på Cypern, Randall Kroszner, professor University of Chicago och fd styrelsemedlem i amerikanska Federal Reserve System och Marco Pagano, professor University of Naples Federico II. Diskussionen kommer att ledas av Cecilia Skingsley, vice-riksbankschef.


Mer information om seminariet och om hur du anmäler dig finns här. 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?