Den 28 juni erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta.

 

Den 61:e krediten mot säkerhet inom programmet tillhandahålls genom en auktion av ett 1-månaders lån om 50 miljarder kronor den 28 juni 2010. Lånets löptid är 28 dagar och förfaller därmed den 28 juli 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,30 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?