Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid

Datum

Riksbanken har beslutat att ge ut certifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid. De nya längre certifikaten förfaller i samband med närmast planerade penningpolitiska möte, vilket innebär att de som längst kommer att ha en löptid på ungefär två månader. Den första emissionen av certifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid sker den 1 juni 2010.

 

Sedan tidigare erbjuder Riksbanken certifikat med en veckas löptid. Utöver detta kommer nu även certifikat med längre löptid att erbjudas. Alla certifikaten kommer att omfattas av en rätt till återförsäljning mot avgift.

 

Som en följd av Riksbankens utlåning till bankerna sedan hösten 2008 finns det ett överskott på likviditet i banksystemet. Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid är kompletteringar av de instrument som Riksbanken använder i hanteringen av likviditetsöverskottet i banksystemet. Åtgärderna är tekniska och bedöms kunna öka intresset för de veckovisa emissionerna av riksbankscertifikat.

 

Emissionerna av riksbankscertifikat med längre löptid samt med rätt till återförsäljning beräknas pågå så länge det finns ett stort strukturellt likviditetsöverskott i banksystemet, dvs. åtminstone till och med oktober 2010.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?