Riksbanken upphör med lån till tre och sex månaders löptid, men erbjuder istället lån till 28 dagars löptid

Riksbanken upphör med lån på både tre och sex månaders löptid men ersätter dessa med lån på 28 dagars löptid med rörlig ränta. Lånen fortsätter erbjudas till de penningpolitiska motparterna. De förändrade villkoren är ytterligare ett steg i avvecklingen av Riksbankens stödåtgärder.

 
Bankernas möjlighet att få tag på finansiering har fortsatt att förbättras under de senaste månaderna. Mot den bakgrunden har Riksbankens direktion beslutat att sluta erbjuda lån med tre och sex månaders löptid. I stället kommer lån med 28 dagars löptid att erbjudas med rörlig ränta och mot vanliga säkerheter. Dessa lån kommer att finnas på plats i samband med kommande förfall av de tre lån till fast ränta på cirka 295 miljarder kronor som Riksbanken har lånat ut till bankerna.

 
Påslaget utöver den genomsnittliga reporäntan under löptiden sätts till 0,30 procentenheter. Priset uppmuntrar bankerna till att använda vanlig marknadsfinansiering.

 
Auktionerna kommer att hållas ungefär var fjärde vecka och så att de sammanfaller med förfallen av de tre fasträntelånen, enligt ett schema som publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se. Dessa krediter kommer att erbjudas till och med den 6 oktober 2010. Den första auktionen med de justerade villkoren äger rum den 31 maj.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?