Sammanhängande regelverk och tydligare rollfördelning mellan myndigheter

Datum

Riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion föreslår i en gemensam framställning till riksdagen att en eller flera utredningar tillsätts för att se över det finansiella regelverket.

 

”Det är viktigt med ett sammanhängande och effektivt ramverk för att kunna förebygga kriser i framtiden. Men också för att kostnaderna för en kris ska bli så små som möjligt för bankernas kunder och för samhället i stort”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och riksbankschef Stefan Ingves i en gemensam kommentar.

 

Riksbanken föreslår bland annat att riksbankslagen ses över för att tydliggöra Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten och vilka verktyg Riksbanken behöver. Det bör undersökas om det uttryckligen bör framgå av regeringsformen eller riksbankslagen att Riksbanken har ett ansvar för den finansiella stabiliteten och hur en sådan bestämmelse i så fall överensstämmer med EU-fördraget.

 

Det bör även göras en grundlig analys av hur den nuvarande ansvarsfördelningen och samordningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen kan förbättras. Ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och Riksgälden vad gäller upplåningen till valutareserven behöver också klargöras. Ett effektivt regelverk för hur man hanterar banker som har problem är också viktigt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?