Den 11 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

 

Den 45:e och 46:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 11 januari 2010 om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 12-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 336 dagar och förfaller därmed den 7 april 2010 respektive den 15 december 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,25 procentenheter i 3-månadersauktionen, och med ett påslag på 0,30 procentenheter i 12-månadersauktionen.


Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 25 januari 2010.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?