Den 2 november erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta

Datum

Riksbanken beslutade den 21 oktober att kompletterande åtgärder behövs för att penningpolitiken ska få avsedd effekt. Den 2 november erbjuder Riksbanken ett lån till en fast ränta på cirka 11 månaders löptid till de penningpolitiska motparterna.

 

Krediten erbjuds den 2 november 2009 genom ett auktionsförfarande. Det erbjudna beloppet i auktionen är 100 miljarder kronor, där de penningpolitiska motparterna anger anbud i form av både ränta och önskad lånevolym. Minimiräntan för auktionen är reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter. Lån ges mot normala säkerheter och med likviddag den 4 november 2009. Löptiden på lånet är 336 dagar, det vill säga cirka 11 månader. Begränsade penningpolitiska motparter har möjlighet att delta i auktionen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?