Riksbanken erbjuder lån i dollar den 15 september

Datum

Riksbanken erbjuder ytterligare lån i US-dollar. Krediten, som kommer att tillhan-dahållas genom en auktion tisdagen den 15 september, riktas till Riksbankens primära penningpolitiska motparter. Erbjuden volym är 5 miljarder US-dollar. Lånet, som ges mot säkerhet, har en löptid på 84 dagar. Likviddag är fredagen den 18 september vilket innebär att lånet förfaller den 11 december 2009. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.


Ytterligare två auktioner för tremånaderskrediter i US-dollar kommer att hållas under hösten 2009. Den första auktionen hålls den 20 oktober, med likviddag den 23 oktober. Den andra auktionen hålls den 8 december med likviddag den 11 december.

 

För fullständiga villkor se www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?