Den 2 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)

Datum

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den 28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den tjugotredje respektive tjugofjärde krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 2 september om 25 miljarder kronor i respektive lån. Lånen ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 84 respektive 168 dagar. Lånen förfaller den 1 december 2009 respektive 23 februari 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.

 

En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionerna den 2 september måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast fredagen den
28 augusti, kl. 15:00.

 

Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdagen den 2 september kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 8 september.

 

Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns i länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?