Riksbanken erbjuder lån i dollar den 7 augusti

Datum

Riksbanken erbjuder ytterligare lån i US-dollar. Krediten kommer att tillhandahållas genom en auktion fredagen den 7 augusti om 10 miljarder US-dollar som riktas till Riksbankens primära penningpolitiska motparter. Lånet, som ges mot säkerhet, har en löptid på 84 dagar med likviddag den 11 augusti vilket innebär att lånet förfaller den 3 november 2009. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.

 

För fullständiga villkor se länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?