Program för långa lån i kronor till rörlig ränta

Riksbanken meddelade den 13 februari att krediter i svenska kronor på längre löptider fortsättningsvis kommer att erbjudas mot rörlig ränta. Lån mot vanliga säkerheter ges med en löptid på 3, 6 och 12 månader. Lån mot säkerheter i företagscertifikat ges med löptider på 3, 6 och 12 månader.


Lånen kommer att erbjudas via ett anbudsförfarande med löptider om cirka 3, 6 och 12 månader. Vilka löptider som är aktuella vid respektive auktion framgår av planeringen nedan. Exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar innan varje auktion (minst fyra dagar för lån mot säkerheter i företagscertifikat). De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner.


Minimiräntan i auktionerna mot vanliga säkerheter sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter oavsett löptid. De krediter i svenska kronor som erbjuds mot företagscertifikat som säkerhet har en minimiränta som motsvarar den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid, med ett påslag på 0,20 procentenheter oavsett löptid.

  

Datum för planerade auktioner för SEK-krediter mot vanliga säkerheter

Auktionsdag

Likviddag

Förfallodag

Ersätter tidigare lån

13 juli 2009 15 juli 2009 7 oktober 2009 Nej
13 juli 2009 15 juli 2009 30 december 2009 Nej
27 juli 2009 29 juli 2009 21 oktober 2009 Nej
27 juli 2009 29 juli 2009 30 juni 2010 Nej
10 augusti 2009 12 augusti 2009 4 november 2009 Ja
10 augusti 2009 12 augusti 2009 27 januari 2010 Ja
24 augusti 2009 26 augusti 2009 18 november 2009 Nej
24 augusti 2009 26 augusti 2009 28 juli 2010 Nej
7 september 2009 9 september 2009 2 december 2009 Ja
7 september 2009 9 september 2009 24 februari 2010 Ja

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid.

 

Datum för planerade auktioner för SEK-krediter mot företagscertifikat som säkerhet

Auktionsdag

Likviddag

Förfallodag

Ersätter tidigare lån
5 augusti 2009 11 augusti 2009 3 november 2009 Nej
5 augusti 2009 11 augusti 2009 26 januari 2010 Ja
2 september 2009 8 september 2009 1 december 2009 Nej
2 september 2009 8 september 2009 23 februari 2010 Ja

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?