Den 24 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)

Datum

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den 28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den tjugonde krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 24 juni om 25 miljarder kronor. Lånet ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 336 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 1 juni 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.

 

En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 24 juni måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast torsdagen den 18 juni, kl. 15:00.

 

Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdag den 24 juni kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 30 juni.

 

Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns via länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?