Den 1 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (12 mån)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

 

Den fjortonde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 1 juni om 35 miljarder kronor. Lånets löptid är 336 dagar och förfaller därmed den 5 maj 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

 

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 15 juni. Vid auktionen den 29 juni har kronkrediterna 3 respektive 12 månaders löptid.

 

Närmare information om förfarandet samt villkoren finns i länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?