Den 1 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

 

Den trettonde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 1 juni om 35 miljarder kronor. Lånets löptid är 84 dagar och förfaller därmed den 26 augusti 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

 

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 15 juni. Vid auktionen den 29 juni har kronkrediterna 3 respektive 12 månaders löptid.

 

Närmare information om förfarandet samt villkoren finns i länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?