Valutareserven förstärks

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att återställa valutareserven genom att låna motsvarande 100 miljarder svenska kronor. Detta behöver göras för att Riksbanken har lånat ut en del av valutareserven till svenska banker. Vi har också ökat våra åtaganden mot andra centralbanker och internationella organisationer. Riksbanken behöver ha fortsatt beredskap för att kunna förse de svenska bankerna med den likviditet som behövs i utländsk valuta.

 

En av Riksbankens uppgifter är att se till att betalningssystemet i Sverige fungerar säkert och effektivt.  En viktig del i det arbetet är att i en krissituation ha möjlighet att ge likviditetsstöd till svenska banker. Eftersom bankerna finansierar en betydande del av sin verksamhet i utländsk valuta behöver Riksbanken ha en tillräckligt stor valutareserv för att kunna möta bankernas efterfrågan vid behov. 

 

Under den finansiella krisen har Riksbanken lånat ut amerikanska dollar till svenska banker. Riksbanken har också ingått swapavtal med centralbankerna i Island, Lettland och Estland och utökat engagemangen till internationella valutafonden, IMF. Sammantaget motsvarar dessa åtaganden cirka 100 miljarder kronor.

 

”Vi behöver fortfarande ha beredskap för att finanskrisen kan bli både djup och långvarig. Därför behöver vi förstärka valutareserven. Detta är en del i vårt arbete att värna den finansiella stabiliteten”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Riksbanken avser att låna upp den utländska valutan genom Riksgäldskontoret. På Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se finns närmare information om hur utlåningen till Riksbanken finansieras. Förstärkningen av valutareserven är temporär och avslutas när Riksbanken avvecklat de åtgärder som görs med anledning av finanskrisen.

Kontaktinformation

Sophie Degenne , chef för avdelningen för kapitalförvaltning, 08-7870757

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?