Riksbanken erbjuder tolv månaders löptid för krediter i svenska kronor

Datum

För att ytterligare underlätta bankernas finansiering och därmed underlätta kreditgivningen till svenska företag erbjuder Riksbanken krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

 

Riksbanken har sedan hösten 2008 erbjudit krediter i svenska kronor med löptider på tre respektive sex månader till de penningpolitiska motparterna. För att ytterligare underlätta bankernas finansiering erbjuder Riksbanken nu även lån med en löptid på tolv månader.

 

Krediterna med tolv månaders löptid kommer att ha samma villkor som de tidigare lånen. Det innebär att krediterna ges mot vanliga säkerheter och att minimiräntan sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

 

Auktioner för krediter på tre månaders löptid kommer att hållas ungefär varannan vecka, och krediter med sex och tolv månaders löptid ungefär var fjärde vecka.

 

Första auktionen för krediter med tolv månaders löptid hålls den 1 juni.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?