Den 6 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den sjätte krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 6 april om 80 miljarder kronor. Lånets löptid är 84 dagar och förfaller därmed den 1 juli 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

 

Närmare information om förfarandet samt villkoren finns i länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?