Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor med löptid 84 dagar den 23 februari

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelades att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och på längre löptider.

 

Den andra krediten inom detta nya program tillhandahålls genom en auktion den 23 februari om 25 miljarder kronor. Lånen ges mot vanliga säkerheter och löptiden är 84 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 20 maj 2009.

 

Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

 

För fullständiga villkor se nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?