Långa lån i kronor till rörlig ränta

Datum

Riksbanken fortsätter att erbjuda krediter i svenska kronor på längre löptider.  Dessa lån kommer att ske till rörlig ränta. Lån mot vanliga säkerheter ges med en löptid på 3 och 6 månader. Lån mot säkerhet i företagscertifikat ges med löptider på 3, 6 och 12 månader. Det är viktigt att Riksbanken fortsätter att tillhandahålla krediter för att underlätta bankernas finansiering och marknadens funktionssätt. Längre lån till rörlig ränta underlättar för bankerna att ge krediter till svenska företag.  

 

För att underlätta bankernas finansiering och marknadens funktionssätt har Riksbanken regelbundet hållit auktioner för lån i svenska kronor mot vanliga säkerheter och mot företagscertifikat. Krediterna har bidragit till att säkra bankernas kortfristiga finansiering och till att sänka räntorna på interbankmarknaden. Under senare tid har intresset för dessa krediter minskat. Det kan vara ett positivt tecken och spegla att förhållandena på de finansiella marknaderna är mer stabila nu än i höstas.

 

Samtidigt är situationen på de finansiella marknaderna långt ifrån normal. Marknaden för företagscertifikat har inte återhämtat sig och effekterna av minskad marknadsupplåning riskerar att negativt påverka företag utanför den finansiella sektorn. Prissättningen kan också ha bidragit till det svagare intresset på senare tid för att delta i Riksbankens auktioner. Riksbanken har lånat ut till något högre räntor jämfört med andra centralbanker och förväntningar om en lägre reporänta kan ha bidragit till en lägre efterfrågan.

 

Riksbanken fortsätter att erbjuda krediter i svenska kronor på 3 och 6 månader mot vanliga säkerheter. Minimiräntan sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter. Den första auktionen för lån med 3 och 6 månader mot vanliga säkerheter sker måndagen den 23 februari.

 

Vidare erbjuds krediter i svenska kronor mot företagscertifikat på 3, 6 och 12 månader till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.

 

Den första auktionen av 3 och 6 månaders lån med företagscertifikat som säkerhet sker fredagen den 20 februari. Därefter kommer auktioner att hållas ungefär varannan vecka.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?