Riksbanken erbjuder nya lån i dollar. Avtalet med Federal Reserve förlängt

Datum

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på marknader för kortfristig upplåning i US-dollar har de tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemangen (swapfaciliteter) mellan Federal Reserve och andra centralbanker förlängts till den 30 oktober 2009. Förlängningen gäller swapfaciliteter mellan Federal Reserve och vart och ett av följande centralbanker: Reserve Bank of Australia, Banco Central do Brasil, Bank of Canada, Danmarks Nationalbank, Bank of England, den Europieska centralbanken, Bank of Korea, Banco de Mexico, Reserve Bank of New Zealand, Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank, och Swiss National Bank.  Bank of Japan kommer att behandla förlängningen av swapavtalet vid sitt nästa penningpolitiska möte.

 

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på marknader för kortfristig upplåning i US-dollar kommer Riksbanken att fortsätta erbjuda auktioner i dollar i samband med förfall av redan existerande lån. Auktioner kommer att genomföras den 11 februari, 18 februari, samt den 1 april. Löptiden kommer att vara 84 dagar i samtliga auktioner. Vid auktionen den 11 februari kommer den erbjudna volymen att uppgå till 10 miljarder dollar. Volymerna i de nästkommande två auktionerna kommer att meddelas i samband med att de fullständiga villkoren publiceras.

 

Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA. Fullständiga villkor kommer att tillkännages senast två bankdagar före respektive auktion.

 

Information från andra centralbanker:

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?