Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 26 januari

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den sjunde krediten i programmet tillhandahålls genom en auktion den 26 januari om 40 miljarder kronor. Lånen ges mot säkerhet och löptiden är 91 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 29 april 2009. Minimiräntan är reporäntan med ett påslag om 0,25 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?