Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 5 januari

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den femte krediten i programmet tillhandahålls genom en auktion den 5 januari om 120 miljarder kronor. Lånen ges mot säkerhet och löptiden är 90 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 8 april 2009. Minimiräntan är reporäntan med ett påslag om 0,25 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?