Riksbanken fortsätter att erbjuda lån i dollar nästa år

Datum

Riksbanken kommer att fortsätta att erbjuda lån i US-dollar mot säkerhet till Riksbankens primära penningpolitiska motparter efter årsskiftet för att ersätta de krediter som förfaller den 9 respektive 16 januari. En auktion kommer att hållas den 7 januari för krediter med en löptid om 84 dagar. Ytterligare en auktion för krediter med 28 dagars löptid kommer att hållas den 14 januari. Vid båda auktionstillfällena kommer den erbjudna volymen att uppgå till 10 miljarder dollar.

 

Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?