Riksbanken beviljar lån till Lettlands centralbank

Datum

Centralbankerna i Sverige och Danmark har ingått swapavtal som innebär att Lettlands centralbank, Latvijas Banka, kan låna upp till 500 miljoner euro i utbyte mot lettiska lats.


Swapavtalen ger Latvijas Banka rätt att låna euro mot lettiska lats om och när behov uppstår. De swapavtal på upp till 500 miljoner euro som Riksbanken och Danmarks Nationalbank beviljar är kortfristig finansiering för att bidra till att värna den markoekonomiska och finansiella stabiliteten i Lettland. Riksbankens andel beräknas uppgå till 375 miljoner euro.


Det lettiska parlamentet har fattat beslut om en rad åtgärder för att komma tillrätta med de ekonomiska problem som landet brottas med. Åtgärderna är också en förutsättning för de program för finansiell hjälp från Internationella Valutafonden, IMF, som har utarbetats och som IMFs styrelse inom kort ska fatta beslut om.

Överbryggningsfinansieringen från de skandinaviska grannländerna bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten i Lettland fram till dess att ett IMF-program har beslutats.


”Det är viktigt att centralbanker samarbetar och bistår varandra i tider av finansiell kris. En finansiell kris i Lettland riskerar också att sprida sig och skapa oro på de finansiella marknaderna i Sverige och i våra grannländer. I förlängningen kan problemen påverka betalningssystemet och den svenska ekonomin. Det ligger därför i Riksbankens intresse att bidra till att undvika en sådan situation genom ett swapavtal med Lettlands centralbank”, säger riksbankschef Stefan Ingves. 

 

Se uttalanden från övriga centralbanker på respektive centralbanks webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?