Åtgärder för finansiell stabilitet och penningpolitik samverkar

Datum

”Finanskrisen har gjort att det fokus som normalt ligger på penningpolitiken förflyttats till de åtgärder som vidtagits för att värna den finansiella stabiliteten. Penningpolitiken är vare sig ett effektivt verktyg för att förebygga finansiella kriser eller för att lösa krisen när den väl har brutit ut. Däremot fyller penningpolitiken en viktig kompletterande funktion genom att mildra de realekonomiska effekterna av den finansiella krisen”, säger vice riksbankschefen Lars Nyberg idag i ett tal på Bankmarknadsdagen i Stockholm.

 

Under hösten har Riksbanken tillsammans med regeringar och andra centralbanker vidtagit åtgärder för att motverka den förtroendekris som uppstått på de globala finansiella marknaderna. Riksbankens bedömning idag är att stabiliteten i det svenska finansiella systemet är tillfredställande. Men det är viktigt att understryka att det är just Riksbankens och andra myndigheters åtgärder som är en förutsättning för att så ska vara fallet.

 

Finanskrisen har gjort att fokus förflyttats från penningpolitiken till de ansträngningar som gjorts för att värna den finansiella stabiliteten. Detta är helt naturligt. Penningpolitiken är vare sig ett effektivt verktyg för att förebygga finansiella kriser eller för att lösa krisen när den väl har brutit ut. Men penningpolitiken fyller en viktig kompletterande funktion genom att mildra de realekonomiska effekterna av den finansiella krisen.

 

I nuläget har den stimulerande effekten som en reporäntesänkning får på ekonomin försvagats eftersom de korta marknadsräntorna kopplats loss från sin normala relation till reporäntan. Denna försvagning bör gradvis försvinna när förhållandena på de finansiella marknaderna normaliseras. När inflationstakten nu faller tillbaka finns det goda möjligheter för penningpolitiken att dämpa konjunkturnedgången utan att Riksbankens inflationsmål äventyras.

Kontaktinformation

Presstjänst 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?