Kraftfulla åtgärder för att motverka finanskrisens effekter

Datum

”Det globala finansiella systemet har sedan mitten av september skakats om i grunden. Även länder som Sverige, långt från krisens centrum, påverkas nu påtagligt av krisen. Riksbanken, andra myndigheter, riksdag och regering vidtar kraftfulla åtgärder för att minimera skadeverkningarna på samhällsekonomin i stort ”, säger riksbankschefen Stefan Ingves i ett tal i riksdagens finansutskott idag.


En liten exportberoende ekonomi som den svenska går inte opåverkad av världskonjunkturen och det som händer i det globala finansiella systemet. Utvecklingen har betydelse både för stabiliteten i det finansiella systemet och för penningpolitiken. Motverkar man inte den finansiella krisen med kraft finns risk att den slår hårt mot inflation och tillväxt. För att mildra effekterna på konjunkturen och samtidigt klara inflationsmålet har Riksbanken sedan början av oktober sänkt reporäntan med sammanlagt 1 procentenhet, till 3,75 procent.

 
Men för att lösa problemen på de finansiella marknaderna krävs andra åtgärder vid sidan av penningpolitiken. De svenska bankerna har till exempel fått utökade möjligheter att låna i Riksbanken. Dessutom har Riksbanken beviljat särskilt likviditetsstöd, mot säkerhet och till en ränta som är högre än normal upplåningskostnad. Bankstödslagstiftning finns på plats och i början av veckan tog Riksgälden över ägandet i Carnegie Investment Bank AB.

 
Det är viktigt att komma ihåg varför den här typen av åtgärder genomförs. Det handlar om att se till att det finansiella systemet fungerar och att minimera skadeverkningarna av den finansiella krisen. Det handlar inte om att rädda banker och bankledningar för deras egen och aktieägarnas skull. Riksbanken, andra myndigheter och det politiska systemet agerar snabbt och kraftfullt för att minimera kostnaderna för samhällsekonomin i stort. Riksbanken kommer att fortsätta vidta de åtgärder som behövs för att värna den finansiella stabiliteten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?