Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den första auktionen inom programmet avslutades kl. 12.00 idag.

 

Det belopp som erbjöds i auktionen var 60 miljarder kronor. Sammanlagt inkom bud för 15 miljarder kronor, vilket även blev det totala utlånade beloppet. Räntan fastställdes till 4,00 procent som motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen. 

 

Mer information publicerades idag kl. 13:00 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?