Program för krediter i svenska kronor mot säkerhet

Datum

Riksbanken kommer i ett program med återkommande auktioner erbjuda tremånaders lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Från och med den 10 november kommer lånen att erbjudas med cirka två veckors regelbundenhet.


"Vi vill vara tydliga och förutsägbara om att Riksbanken kommer att vidta åtgärder när så behövs. Genom att i förväg tala om vilka datum under en period framöver Riksbanken kommer att tillhandahålla krediter skapas förutsägbarhet och därmed bättre möjligheter för bankerna att planera sin likviditetsförsörjning", säger riksbankschef Stefan Ingves.


Lånen kommer att erbjudas via ett anbudsförfarande och ha en löptid om ca tre månader. Minimiräntan kommer att vara, om inget annat bestäms av direktionen, aktuell reporänta med ett påslag om 0,25 procentenheter.

 
Exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar innan varje auktion. De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till de rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner.

 

Datum för planerade auktioner för SEK-krediter

Anbudsdag

Likviddag

Förfallodag

Ersätter tidigare lån

10 november 2008 12 november 2008 11 februari 2009 Nej
24 november 2008 26 november 2008 25 februari 2009 Nej
8 december 2008 10 december 2008 11 mars 2009 Nej
19 december 2008 23 december 2008 24 mars 2009 Nej
5 januari 2009 8 januari 2009 9 april 2009 Ja
16 januari 2009 20 januari 2009 21 april 2009 Ja
26 januari 2009 28 januari 2009 29 april 2009 Ja
9 februari 2009 11 februari 2009 13 maj 2009 Ja
23 februari 2009 25 februari 2009 27 maj 2009 Ja

 

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?