Nytt lån i dollar

Datum

Riksbanken går nu vidare i hanteringen av den fortsatt ansträngda situationen på kreditmarknaderna. Som tidigare annonserats kommer ytterligare ett lån i amerikanska dollar att auktioneras ut onsdagen den 22 oktober. Lånet kommer att uppgå till 10 miljarder US-dollar och löpa över årsskiftet.


"Förtroendet för kreditförsörjningen till företag och hushåll är fortfarande försvagat. För att underlätta och förbättra den svenska finansiella marknadens funktionssätt tillhandahåller nu Riksbanken, som planerat, ytterligare ett lån i US-dollar. Lånet ska ses som en del av de åtgärder som Riksbanken under de senaste veckorna löpande vidtagit för att bidra till att återskapa förtroendet på den svenska finansiella marknaden", säger riksbankschef Stefan Ingves.


Den 29 september beslutade Riksbanken att en kredit i amerikanska dollar ska ges den 22 oktober. Krediten kommer att tillhandahållas genom en auktion om 10 miljarder US-dollar på onsdag den 22 oktober som riktas till Riksbanken primära penningpolitiska motparter. Löptiden på lånen, som ges mot säkerhet, är 84 dagar vilket innebär att lånet förfaller den 16 januari 2009. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.

 

Ytterligare information om villkoren för auktionen framgår av de länkade dokumenten nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?