Riksbanken ger likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB

Riksbanken har beslutat lämna särskilt likviditetsstöd med en kredit på upp till fem miljarder kronor till Kaupthing Bank Sverige AB. Lånet får användas till att betala både insättare som har konto i Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige (Kaupthing Edge) och insättare och andra fordringsägare i Kaupthing Bank Sverige AB.

”Den isländska banksektorn har sedan en tid utsatts för stora påfrestningar. Förhållandena i den isländska banksektorn har den senaste tiden gjort det svårt även för Kaupthing Bank Sverige AB att finansiera sina betalningsåtaganden. I den uppkomna situationen finns en överhängande risk att banken kan drabbas av likviditetsproblem. För att värna den svenska finansiella stabiliteten och säkerställa de finansiella marknadernas funktionssätt har Riksbanken därför fattat beslut om att ge Kaupthing Bank Sverige AB likviditetsstöd. Riksbanken är beredd att tillföra den likviditet som behövs.” säger Stefan Ingves

Riksbanken har gjort bedömningen att Kaupthing Bank Sverige AB är solid. Finansinspektionen har gjort samma bedömning. Riksbanken grundar således sitt beslut på en bedömning att banken har tillfälliga likviditetsproblem, men att dess solvens inte är hotad. Dessutom gav den isländska centralbanken igår en likviditetsstödjande kredit om 500 miljoner euro till den isländska banken Kaupthing hf.

Lånet är tills vidare och sker mot pant i säkerheter.

Krediten ges med stöd av 6:e kapitlet 8§ i riksbankslagen. Där sägs att Riksbanken, om det finns synnerliga skäl, får bevilja kredit till banker på särskilda villkor i likviditetsstödjande syfte.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Lars Frisell, biträdande chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag kl. 08.30 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?