Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX

Riksbanken har beslutat att ändra kraven för säkerheter i betalningssystemet RIX. Beslutet innebär att begränsningen till 75 procent av den andel säkerställda obligationer som givits ut av låntagaren själv eller närstående institut och som kan användas som säkerhet i betalningssystemet nu tas bort. Beslutet träder i kraft omedelbart.


Med anledning av utvecklingen på de finansiella marknaderna finns det skäl för Riksbanken att se över om vissa säkerheter i betalningssystemet RIX kan accepteras i större utsträckning för att öka möjligheten till krediter hos Riksbanken. Det beslut som nu fattas innebär att den tillåtna andelen av de totala säkerheter som utgörs av dessa säkerställda obligationer höjs från 75 procent till 100 procent. Begränsningsregeln tas således bort. Samtidigt beslutades också att sänka kravet på lägsta kreditbetyg för värdepapper med längre löptid och som ställs som säkerhet. Beslutet innebär en harmonisering av Riksbankens säkerhetskrav med de krav som tillämpas inom Eurosystemet. Ändringarna gäller med omedelbar verkan och tillsvidare.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?