Resultatet av dagens auktion av lån i svenska kronor

Datum

Den 2 oktober meddelade Riksbanken att man avsåg att inrätta en lånefacilitet i svenska kronor för att öka tillgången på krediter med längre löptider. På morgonen idag meddelades att det belopp som skulle auktioneras ut i den första auktionen och som gäller lån med tre månaders löptid höjts till 100 miljarder kronor. Auktionen har nu avslutats.
 
Sammanlagt inkom bud för 115 miljarder kronor. Räntan fastställdes till 5,40 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen. Det totala utlånade beloppet uppgick som aviserat till 100 miljarder kronor. Mer information publicerades idag kl. 12:30 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.


Som meddelats tidigare idag kommer en ny auktion att hållas på onsdag den 8 oktober på ytterligare 100 miljarder kronor för lån med sex månaders löptid.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?