Riksbanken tillkännager ny lånefacilitet i amerikanska dollar

Datum

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på marknader för kortfristig upplåning i US-dollar tillkännager centralbanker idag ytterligare koordinerade aktioner för att påtagligt öka förmåga att tillhandahålla likviditet i US-dollar. Centralbanker fortsätter att samarbeta och är redo att vidta andra åtgärder om så behövs för att hantera likviditetstrycket.

 

Riksbankens åtgärder

Riksbanken och den amerikanska centralbanken Federal Reserve har enats om att utöka den tidigare s.k. swapfaciliteten till 30 miljarder US-dollar. Överenskommelser har även ingåtts mellan ett flertal centralbanker, se nedan, och den amerikanska centralbanken Federal Reserve.


I anslutning till detta har Riksbanken beslutat att inrätta en lånefacilitet i amerikanska dollar. En auktion kommer att hållas onsdag den 1 oktober för lån med löptid på 28 dagar och med valutadag torsdag den 2 oktober. Maximalt belopp i denna auktion är 7 miljarder US-dollar. Riksbanken kommer även den 22 oktober att erbjuda lån i US-dollar som löper över årsskiftet. Maximalt belopp i denna andra auktion är 15 miljarder US-dollar. Mer information om lånefacilitetens utformning kommer att lämnas på Riksbankens webbplats, www riksbank.se.


”Det är centralbankers ansvar att samarbeta för att tillsammans värna den finansiella stabiliteten. För att hantera den ansträngda situationen på marknaderna för upplåning i US-dollar har Riksbanken även beslutat att låna ut dollar till svenska banker. Tillsammans med de åtgärder som genomförs av andra centralbanker bör detta leda till bättre likviditet på de finansiella marknaderna globalt.  Riksbankens bedömning är fortsatt att den svenska finansiella stabiliteten är tillfredställande. De svenska bankerna har goda förutsättningar att stå emot den ökade oron som nu blivit tydlig även här. Vi följer utvecklingen noga och har ett nära samarbete med svenska banker, myndigheter och centralbanker i andra länder, säger riksbankschef Stefan Ingves.”


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Persson chef för avdelningen finansiell stabilitet hålls idag kl. 17.30 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

 

Information från andra centralbanker finns i länkarna nedan.


Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?