Nya internationella åtgärder för att möta den ansträngda likviditetssituationen på marknader för upplåning

Datum

Sedan de gemensamma åtgärderna i december 2007 har centralbankerna inom G10 fortsatt att ha ett nära samarbete kring frågor som rör den ansträngda likviditetssituationen på marknader för upplåning. Oron på vissa av dessa marknader har nyligen ökat igen. Vi fortsätter att arbeta tillsammans och kommer att vidta de åtgärder som krävs för att möta detta likviditetstryck.

 

Som ett led i detta har idag Bank of Canada, Bank of England, Europeiska centralbanken, Federal Reserve och Swiss National Bank offentliggjort specifika åtgärder.

 

Riksbanken välkomnar åtgärderna som syftar till att säkerställa fortsatt fungerande internationella finansiella marknader.

 

”I Sverige ser vi i dagsläget inget extra behov hos bankerna av att låna pengar. Men Sverige påverkas av den förnyade oron på de internationella finansiella marknaderna. Det har bland annat yttrat sig i stigande interbankräntor. Vi har täta och löpande kontakter med banker och andra aktörer och följer utvecklingen noga”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Information om de åtgärder centralbanker vidtar finns på följande webbplatser:

Bank of Canada (http://www.bankofcanada.ca)
Bank of England (http://www.bankofengland.co.uk)
European Central Bank (http://www.ecb.int)
Swiss National Bank (http://www.snb.ch)
Federal Reserve (http://www.federalreserve.gov)

 

Uttalanden från andra centralbanker:

 

Bank of Japan (http://www.boj.or.jp/en)

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?