Ekonomisk kommentar: Finansiella risker i hushållssektorn

En av det finansiella systemets viktigaste funktioner är att möjliggöra för hushåll och företag att låna pengar. Men om hushållen skuldsätter sig kraftigt ökar risken för samhällsekonomiska problem vid en framtida makroekonomisk eller finansiell störning, till exempel om inkomsterna minskar, räntorna stiger eller bostadspriserna faller. Analysen i denna ekonomiska kommentar pekar på att skuldsättningen bland de svenska hushållen i dag ligger på en nivå som kan medföra förhöjda risker för samhällsekonomin.

I denna kommentar gör författarna en bedömning av riskerna med de svenska hushållens nuvarande skuldsättning utifrån två angreppssätt:

  • Det första angreppssättet baseras på aggregerade data och tyder på att hushållens aggregerade skuldkvot i dag innebär förhöjda risker för svensk ekonomi.
  • Det andra angreppssättet tar hjälp av erfarenheter från länder som drabbats av bostadsprisfall för att med svensk statistik på hushållsnivå illustrera hur mycket hushållens konsumtion skulle kunna minska till följd av hög skuldsättning vid en framtida störning.

Resultaten är förknippade med osäkerhet och bör tolkas med försiktighet. Men tillsammans med andra indikatorer ger de tydliga signaler om att riskerna i den svenska ekonomin ökat till följd av hushållens höga skuldsättning.


Inför publiceringen av rapporten Finansiell Stabilitet den 3 juni kommer analysunderlag som ligger till grund för rapporten att publiceras som ekonomiska kommentarer. I linje med huvudtemat för rapporten kommer kommentarerna att innehålla analys av finansiella risker i hushållsektorn, tänkbara åtgärder för att hantera sådana risker och de makroekonomiska effekterna av dessa tänkbara åtgärder. Det här är den första av dessa ekonomiska kommentarer.


Läs hela kommentaren här: "Finansiella risker i hushållssektorn"

 


Av Robert Emanuelsson, Ola Melander och Johan Molin. Författarna är verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet.


De synpunkter som framförs i en ekonomisk kommentar representerar artikelförfattarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?