Referensränta ersätter diskonto

Datum

Den 1 juli ersätts diskontot med en referensränta som fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

Beslutet om förändringen fattades av riksdagen den 16 maj 2002. Mer information finns i regeringens proposition 2001/02:132 som finns på www.riksdagen.se.

Diskontot, som upphör att gälla den 30 juni 2002, fastställdes kvartalsvis av Riksgäldskontoret och beräknades som genomsnittet av sex månaders och fem års ränta under föregående kvartal med ett avdrag på 2,5 procentenheter, avrundat till närmaste halva procentenhet.

Aktuell referensränta och historiska serier kommer att finnas tillgängligt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Ytterligare information lämnas av Antti Koivisto, avdelningen för marknadsoperationer, tel.: 08-787 05 08.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?