Statistisk Årsbok/ Statistical Yearbook

Riksbanken gav tidigare ut den så kallade Statistiska årsboken. Utgivningen upphörde 2002.

Datum Rubrik
Statistisk Årsbok 2000 917 kB
Statistisk Årsbok 1999 6 MB
Statistisk Årsbok 1998 7 MB
Statistisk Årsbok 1997 7 MB
Statistisk Årsbok 1996 9 MB
Statistisk Årsbok 1995 6 MB
Statistisk Årsbok 1994 7 MB
Statistisk Årsbok 1993 7 MB
Statistisk Årsbok 1992 8 MB
Statistisk Årsbok 1991 7 MB
Statistisk Årsbok 1990 8 MB
Statistisk Årsbok 1989 8 MB
Statistisk Årsbok 1988 7 MB
Statistisk Årsbok 1987 7 MB
Statistisk Årsbok 1986 16 MB
Statistisk Årsbok 1985 17 MB
Statistisk Årsbok 1984 17 MB
Statistisk Årsbok 1983 16 MB
Statistisk Årsbok 1982 18 MB
Statistisk Årsbok 1981 16 MB
Statistisk Årsbok 1980 19 MB
Statistisk Årsbok 1979 21 MB
Statistisk Årsbok 1978 21 MB
Statistisk Årsbok 1977 34 MB
Statistisk Årsbok 1976 37 MB
Statistisk Årsbok 1975 39 MB
Statistisk Årsbok 1974 37 MB
Statistisk Årsbok 1973 36 MB
Statistisk Årsbok 1972 40 MB
Statistisk Årsbok 1971 37 MB