Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats

Datum

Riksbanken beslöt den 13 februari 2009 att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med 3 respektive 6 månaders löptid och rörlig ränta. Riksbanken beslöt den 20 april 2010 att upphöra med lån på både tre och sex månaders löptid men ersätta dessa med lån på 28 dagars löptid med rörlig ränta.

 

Auktionen av lån med 28 dagars löptid avslutades idag kl. 11.00. Det annonserade beloppet uppgick till 25 miljarder kronor i auktionen och minimiräntan sattes till reporäntan med ett tillägg av 0,50 procentenheter.

 

Sammanlagt inkom bud för 5 miljarder kronor i auktionen, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till reporäntan med ett tillägg om 0,500 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.

 

Mer information publicerades idag kl. 11:30 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?