Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta

Datum

Riksbanken erbjuder sedan den 13 februari krediter i svenska kronor på längre löptider mot rörlig ränta vid auktioner ungefär varannan vecka. Sedan den 1 juni erbjuds lånen med löptider om ca 3, 6 och 12 månader. Vilka löptider som är aktuella vid kommande auktioner under hösten framgår av ett schema på Riksbankens webbplats. Exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar före varje auktion. De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner. Minimiräntan i auktionerna sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter oavsett löptid.

Kontaktinformation

Presstjänsten: 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?