Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats

Datum

Riksbanken beslöt den 28 oktober att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med tre månaders löptid och med företagscertifikat som säkerhet. Den fjärde auktionen avslutades idag kl. 14.00. Det annonserade beloppet uppgick till 40 miljarder kronor och minimiräntan sattes till 2,40 procent.
 
Sammanlagt inkom bud för 1,3 miljarder kronor, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till 2,40 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.
 
Mer information publicerades idag kl. 14.00 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKY.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?