Villkoren för emissionen av riksbankscertifikat den 21 oktober

Datum

Med början tisdagen den 14 oktober ger Riksbanken ut riksbankscertifikat med en löptid på sju dagar till sina penningpolitiska motparter. Emissionerna av riksbankscertifikat sker till reporäntan och ersätter den penningpolitiska repan eftersom det för närvarande råder ett likviditetsöverskott inom banksystemet. Överskottet har uppkommit genom den extra utlåning i kronor som under oktober skett på löptiderna 3 och 6 månader till Riksbankens penningpolitiska motparter.

 

Villkoren för emissionen tisdagen den 21 oktober framgår av dokumentationen nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?