Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 6 månader har nu avslutats

Datum

Det belopp som erbjöds i auktionen idag var 100 miljarder kronor. Sammanlagt inkom bud för 66,5 miljarder kronor. Det totala utlånade beloppet uppgick till 66,5 miljarder kronor. Den lägsta accepterade räntan av de inkomna buden fastställdes till 5,150 procent.

 

Tilldelning kommer dock att ske till 4,650 procent. Det betyder att räntan på krediterna blir 0,5 procentenheter lägre än vad som hade varit fallit om dagens beslut av direktionen om att sänka reporäntan inte hade fattats. Orsaken är att beslutet att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter bedöms ha påverkat förutsättningarna för de bud som lämnades under förmiddagen.

 

I och med denna förändring i förhållande till de förannonserade villkoren för auktionen ges anbudsgivare möjlighet att dra tillbaka sina bud. Detta påverkar i så fall inte tilldelningen för övriga anbudsgivare. Bekräftelse på tilldelning görs före kl 13.30.

Mer information publicerades idag kl. 13.00 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?