Ändrade villkor för dagens auktion på 100 miljarder med löptiden sex månader

Datum

Riksbanken har beslutat att ändra tidpunkten för besked om tilldelning till 13.00. Auktionsvillkoren är i övrigt oförändrade. Uppdaterade villkor framgår av de länkade dokumenten nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?