Villkor för Riksbankens sex-månaderskrediter i svenska kronor per 8 oktober 2008

Datum

Riksbanken har den 6 oktober 2008 inrättat en lånefacilitet i svenska kronor och fastställt villkoren för den auktion som ska hållas den 8 oktober 2008. Villkoren framgår av de länkade dokumenten nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?